"Hasta la Cocina"

Taller d'introducció a la pràctica antipublicitària

Entenent la contemporaneïtat occidental en els nuclis urbans com un context d'estímuls visuals que creixen desmesuradament fora de l'abast d'assimilació conscient de les masses d'individus, llancem una proposta de reflexió i acció directa contra el fenomen de la publicitat en l'àmbit públic (les carreteres , carrers, mitjans de transport, etc.).

OBJECTIUS
- Reflexionar sobre les conseqüències de la publicitat com a mitjà de condicionament social.
- Conèixer la situació local en relació a la publicitat i la contrapublicitat. Legalitat, densitat d'explotació publicitària, circuits d'explotació, nous sistemes d'explotació de la imatge visual en el medi públic, etc.
- Presentació d'eines i col·lectius que treballen facilitant informació, per a la creació d'una xarxa d'acció viral.
- Conèixer materials i fabricar eines, per treballar amb el mobiliari urbà més abundant (muipis i marquesines) .
- Produir material antipublicitari.- Executar entre una i dues accions de diferent tipologia.

El taller va dirigit a majors de 18 anys.
PREU 12 €

Inclou material de treball: ferreteria, ferro i electrodes (soldadura elèctrica).
Indumentaria de treball: armilles reflejantes
Bibliografía en PDF.

- El taller consta de 3 sessions de 3h aprox.
- Tindrà lloc a l'Espai Jove Boca Nord els dies 28, 29 i 30 d'octubre, de 17-20h.

SESSIÓ 1.

PUBLICITAT I CONTEMPORANEÏTAT. 1 h-
De la venda de producte a l'estandardització dels models socials.- Publicitat i entorn urbà: Target i altres llenguatge bèl·lic
CONTEXT LOCAL- Realitat Barcelona. Circuits d'explotació i densitat de suports. - Realitat Espanya. Passos cap a un model anglosaxó- Explotació massiva i concepte de mobiliari urbà.

SESSIÓ 2.

MOVIMENTS SOCIALS ANTIPUBLICITARIS 1h
Jordan Seiler creador de la plataforma Public Acces i altres projectes relacionats parlarà del seu treball com a artista i activista així com d'altres col·lectius en actiu (Anglès).

PRODUCCIÓ DE CLAUS. 2 h
treballarem amb 2 tipus de claus (les més abundants).

SESSIÓ 3.

CARTELLERIA. Dedicarem aquesta sessió a produÏr, per parelles, material contrapublicitari. Estudiarem una metodologia senzilla d'instal·Lació.

INSTAL·LACIÓ I TANCAMENT. El contingut d'aquesta sessió variarà a partir d'una decisió consensuada de les persones que assisteixin al taller entre: Valoració d'un emplaçament i estudi del mateix. Instal·lació del material i reunió per valorar el taller

En general, el taller no requereix cap tipus de coneixement previ per a la participació al mateix.

RESERVA DE PLACES
Hem fixat una quota limitada de places (12 max).
Per fer la reserva, cal ingressar la quota de insccripción 12 € en el compte:

Caixa de Catalunya 2013 0427 22 0200830891

Enviar comprovant bancari abans del dia 26 d'octubre a humoenlaciudad@riseup.net

Més informació a: humoenlaciudad@riseup.net