Convocatòria oberta

Les diverses convocatòries obertes són la manera en que escriptors, artistes, il·lustradors, i tothom qui ho vulgui, pot intervenir a la Open Walls Conference.

Hi ha dos tipus de convocatòries: site specific i openwalls.info.

Site Specific

Es tracta de presentar una proposta per a un espai determinat: site specific vol dir precisament preparar la intervenció específicament per al lloc plantejat, tenint en compte les seves especificitats. Són 4 i estàn detallades a les bases associades a cadascun dels llocs plantejats. Pots veure les bases aquí.

Openwalls.info

A les segones, seguim reproduïnt un sistema de funcionament que ja hem aplicat a les anteriors edicions: per ordre d'inscripció, es tindrà accés a intervenir un nou mur de la xarxa openwalls.info, que s'inaugurarà en el marc del festival i estarà disponible per tothom a la finalització del mateix.