Site Specific

Tanca Exterior Connecthort

Introducció

L’Associació Cultural Difusor prepara ja la nova edició del festival d’art urbà Open Walls Conference que tindrà lloc a Barcelona del 26 al 31 d’octubre de 2015.

Open Walls Conference pretén crear un espai de reflexió sobre com gestionar les intervencions gràfiques a l’espai urbà, amb la intenció de visualitzar i definir formes d’abordar-lo. Mitjançant xerrades i presentacions de projectes a càrrec d’agents en el camp de l’art urbà, volem crear un model aplicable a les ciutats contemporànies, com ara Barcelona. També es realitzaran intervencions murals en diversos punts de la ciutat, comptant amb artistes representatius del panorama de l’art urbà a nivell internacional.

L’objectiu de l’esdeveniment és aconseguir que hi hagi més espais per a pintar a la via pública de manera lliure, així com acostar els artistes urbans a la societat.

Aquest any, afegirem a l’Open Walls Conference diverses convocatòries obertes a artistes, dissenyadors, il·lustradors i públic local o proper.

Bases

Les presents bases regeixen la participació a la convocatòria oberta destinada a intervenir la PARET EXTERIOR DE L’ESPAI CONNECTHORT.

Aquest espai és un hort urbà que segueix els principis de la permacultura. Està ubicat al barri del Poblenou de Barcelona i forma part del Pla Buits, impulsat per l’Ajuntament de Barcelona des de 2013. La paret a intervenir, sense restricció temàtica, té la particularitat de que dóna a una de les ales de la presó de dones de Wad-Ras.

Què demanem?

 • 3 imatges representatives de la teva obra (1500px a 300dpi).
 • explicació breu del que vols fer al mur (.doc, .odt o .rtf).
 • cv (.doc, .odt o .rtf). (opcional)
 • enllaç amb més informació, imatges… sobre la teva obra.
 • compromís per a realitzar la intervenció entre el 26 i el 31 d’octubre de 2015.

Cal enviar la informació a info@difusor.org, indicant la referència: CONNECTHORT EXTERIOR.

Qui hi pot participar?

Qualsevol persona o grup de persones, sempre que es treballi en un mateix mural.

En cas dels grups, caldrà especificar-ne els membres i enviar la informació de tots els participants.

Què oferim?

 • Intervenir a l’espai assenyalat (35 x 4 metres)
 • Pintura necessària per a la realització de la intervenció (tant spray com plàstica, a consensuar amb la organització).
 • Cessió del material necessari per a realitzar la intervenció (rodets, bastida, escales,...)
 • Figurar com a artista participant de la OWC2015 a tots els efectes (aparició al poster i web del festival, així com al vídeo resum i cobertura fotogràfica de la intervenció).

Criteris de selecció:

 • trajectòria artística: es valorarà tant la qualitat artística com la capacitat per a la producció de la intervenció en el temps i condicions exposades.

Jurat:

 • representant de l’entitat gestora de l’espai (ConnectHort / AAVV del Poblenou)
 • membre de l’organització del festival
 • representant del Districte de Sant Martí
 • representant de Montana Colors.
 • artista urbà reconegut de Barcelona

Calendari de la convocatòria:

 • 16/09/2015: data de llançament de la convocatòria
 • 04/10/2015: data límit d’entrega de la documentació.
 • 07/10/2015: data de publicació de l’artista/es seleccionats

Qualsevol eventualitat no prevista en aquestes bases serà resolta segons el criteri de la organització.

Convocatories---Connect-Hort---Exterior

Tanca Interior Connecthort

Introducció

L’Associació Cultural Difusor prepara ja la nova edició del festival d’art urbà Open Walls Conference que tindrà lloc a Barcelona del 26 al 31 d’octubre de 2015.

Open Walls Conference pretén crear un espai de reflexió sobre com gestionar les intervencions gràfiques a l’espai urbà, amb la intenció de visualitzar i definir formes d’abordar-lo. Mitjançant xerrades i presentacions de projectes a càrrec d’agents en el camp de l’art urbà, volem crear un model aplicable a les ciutats contemporànies, com ara Barcelona. També es realitzaran intervencions murals en diversos punts de la ciutat, comptant amb artistes representatius del panorama de l’art urbà a nivell internacional.

L’objectiu de l’esdeveniment és aconseguir que hi hagi més espais per a pintar a la via pública de manera lliure, així com acostar els artistes urbans a la societat.

Aquest any, afegirem a l’Open Walls Conference diverses convocatòries obertes a artistes, dissenyadors, il·lustradors i públic local o proper.

Bases

Les presents bases regeixen la participació a la convocatòria oberta destinada a intervenir la PARET INTERIOR DE L’ESPAI CONNECTHORT.

Aquest espai és un hort urbà que segueix els principis de la permacultura, promovent el companyerisme, la cooperació y valors de la natura, el reciclatge, les cultures antigues, la espiritualitat. Està ubicat al barri del Poblenou de Barcelona i forma part del Pla Buits, impulsat per l’Ajuntament de Barcelona des de 2013. Els trams de paret objecte d’aquesta convocatòria son 4 (3x4m aprox.) i formen part de l’interior de la tanca de ConnectHort.

Donat que és un espai utilitzat habitualment pels usuaris del solar, i donades le especificitats del mateix, aquesta convocatòria està subjecte a algunes restriccions temàtiques que exposem seguidament.

Temàtica:

Connechort és una entitat que regeix la seva activitat segons els principis de la permacultura, el voluntarisme i el treball comunitari. Per aquest motiu, demanem compromís de l’artista seleccionat/da de no contradir aquests valors en la seva intervenció.

Què demanem?

 • esborrany de la proposta (.pdf, .jpg)
 • 3 imatges representatives de la teva obra (1500px a 300dpi).
 • explicació breu del que vols fer al mur (.doc, .odt o .rtf).
 • enllaç amb més informació, imatges… sobre la teva obra.
 • compromís per a realitzar la intervenció entre el 26 i el 31 d’octubre de 2015.

Cal enviar la informació a info@difusor.org, indicant la referència: CONNECTHORT INTERIOR.

Qui hi pot participar?

Qualsevol persona o grup de persones, sempre que es treballi en un mateix mural.

En cas dels grups, caldrà especificar-ne els membres i enviar la informació de tots els participants.

Què oferim?

 • Intervenir a l’espai assenyalat (3x4m, 12m2 aprox.)
 • Pintura necessària per a la realització de la intervenció (tant spray com plàstica, a consensuar amb la organització).
 • Cessió del material necessari per a realitzar la intervenció (rodets, escales,...)
 • Figurar com a artista participant de la OWC2015 a tots els efectes (aparició al poster i web del festival, així com al vídeo resum i cobertura fotogràfica de la intervenció).

Criteris de selecció:

 • trajectòria artística: es valorarà tant la qualitat artística com la capacitat per a la producció de la intervenció en el temps i condicions exposades.
 • relació positiva de la trajectòria artística amb els valors i activitats de l’entitat.

Jurat:

 • representant de l’entitat gestora de l’espai (ConnectHort / AAVV del Poblenou)
 • membre de l’organització del festival
 • representant del Districte de Sant Martí
 • representant de Montana Colors.
 • artista urbà reconegut de Barcelona

Calendari de la convocatòria:

 • 16/09/2015: data de llançament de la convocatòria
 • 04/10/2015: data límit d’entrega de la documentació.
 • 07/10/2015: data de publicació de l’artista/es seleccionats

Qualsevol eventualitat no prevista en aquestes bases serà resolta segons el criteri de la organització.

Convocatories---Connect-Hort--

Lettering Xamfrà  Connecthort

Introducció

L’Associació Cultural Difusor prepara ja la nova edició del festival d’art urbà Open Walls Conference que tindrà lloc a Barcelona del 26 al 31 d’octubre de 2015.

Open Walls Conference pretén crear un espai de reflexió sobre com gestionar les intervencions gràfiques a l’espai urbà, amb la intenció de visualitzar i definir formes d’abordar-lo. Mitjançant xerrades i presentacions de projectes a càrrec d’agents en el camp de l’art urbà, volem crear un model aplicable a les ciutats contemporànies, com ara Barcelona. També es realitzaran intervencions murals en diversos punts de la ciutat, comptant amb artistes representatius del panorama de l’art urbà a nivell internacional.

L’objectiu de l’esdeveniment és aconseguir que hi hagi més espais per a pintar a la via pública de manera lliure, així com acostar els artistes urbans a la societat.

Aquest any, afegirem a l’Open Walls Conference diverses convocatòries obertes a artistes, dissenyadors, il·lustradors i públic local o proper.

Bases

Les presents bases regeixen la participació a la convocatòria oberta destinada a intervenir el XAMFRÀ EXTERIOR DE L’ESPAI CONNECTHORT.

https://connecthort.wordpress.com/

Aquest espai és un hort urbà que segueix els principis de la permacultura, promovent el companyerisme, la cooperació y valors de la natura, el reciclatge, les cultures antigues, la espiritualitat. Està ubicat al barri del Poblenou de Barcelona i forma part del Pla Buits, impulsat per l’Ajuntament de Barcelona des de 2013. La paret a intervenir suposa l’entrada principal a l’espai. L’objectiu és la realització d’un lettering que identifiqui l’espai de manera permanent.

Temàtica:

Cal realitzar una proposta de lettering identificatiu per a l’espai ConnectHort.

Què demanem?

 • esborrany de la proposta (.pdf, .jpeg)
 • 3 imatges representatives de la teva obra (1500px a 300dpi).
 • explicació breu de la teva trajectòria.(.doc, .odt o .rtf).
 • enllaç amb més informació, imatges… sobre la teva obra.
 • compromís per a realitzar la intervenció entre el 26 i el 31 d’octubre de 2015.

Cal enviar la informació a info@difusor.org, indicant la referència: CONNECTHORT EXTERIOR.

Qui hi pot participar?

Qualsevol persona o grup de persones, sempre que es treballi en un mateix mural.

En cas dels grups, caldrà especificar-ne els membres i enviar la informació de tots els participants.

Què oferim?

 • Intervenir a l’espai assenyalat (6 x 4 metres, 24m2 aprox.)
 • Pintura necessària per a la realització de la intervenció (tant spray com plàstica, a consensuar amb la organització).
 • Cessió del material necessari per a realitzar la intervenció (rodets, bastida, escales,...)
 • Figurar com a artista participant de la OWC2015 a tots els efectes (aparició al poster i web del festival, així com al vídeo resum i cobertura fotogràfica de la intervenció).

Criteris de selecció:

 • trajectòria artística: es valorarà tant la qualitat artística com la capacitat per a la producció de la intervenció en el temps i condicions exposades.
 • adequació de la proposta presentada a l’espai i al projecte de ConnectHort.

Jurat:

 • representant de l’entitat gestora de l’espai (ConnectHort / AAVV del Poblenou)
 • membre de l’organització del festival
 • representant del Districte de Sant Martí
 • representant de Montana Colors.
 • artista urbà reconegut de Barcelona

Calendari de la convocatòria:

 • 16/09/2015: data de llançament de la convocatòria
 • 04/10/2015: data límit d’entrega de la documentació.
 • 07/10/2015: data de publicació de l’artista/es seleccionats

Qualsevol eventualitat no prevista en aquestes bases serà resolta segons el criteri de la organització.

Convocatories---Connect-Hort---Interior

Parc Infantil Roquetes

Introducció

L’Associació Cultural Difusor prepara ja la nova edició del festival d’art urbà Open Walls Conference que tindrà lloc a Barcelona del 26 al 31 d’octubre de 2015.

Open Walls Conference pretén crear un espai de reflexió sobre com gestionar les intervencions gràfiques a l’espai urbà, amb la intenció de visualitzar i definir formes d’abordar-lo. Mitjançant xerrades i presentacions de projectes a càrrec d’agents en el camp de l’art urbà, volem crear un model aplicable a les ciutats contemporànies, com ara Barcelona. També es realitzaran intervencions murals en diversos punts de la ciutat, comptant amb artistes representatius del panorama de l’art urbà a nivell internacional.

L’objectiu de l’esdeveniment és aconseguir que hi hagi més espais per a pintar a la via pública de manera lliure, així com acostar els artistes urbans a la societat.

Aquest any, afegirem a l’Open Walls Conference diverses convocatòries obertes a artistes, dissenyadors, il·lustradors i públic local o proper.

Bases

Les presents bases regeixen la participació a la convocatòria oberta destinada a intervenir el PARC INFANTIL DE ROQUETES.

Aquest parc és un espai destinat al lleure infantil, però està situat en un entorn poc agradable, just darrera un pàrquing de vehicles exterior, de diverses plantes d’alçada. Els veïns i veïnes, agrupats en diverses entitats (AAVV, Kasal de Joves de Roquetes, Ateneu de Nou Barris, Pla Comunitari …) han anat fent al llarg dels anys diverses actuacions per millorar les condicions de vida del barri.

Aquesta convocatòria s’enmarca en aquesta línia de treball comunitari impulsada per ells.

Temàtica:

Lliure, però s’haurà de tenir en compte la particularitat de l’espai.

Què demanem?

 • 3 imatges representatives de la teva obra (1500px a 300dpi).
 • explicació breu del que vols fer al mur, 10 línies (.doc, .odt o .rtf).
 • cv (.doc, .odt o .rtf).
 • enllaç amb més informació, imatges… sobre la teva obra.
 • compromís per a realitzar la intervenció entre el 26 i el 31 d’octubre de 2015.

Cal enviar la informació a info@difusor.org, indicant la referència: PARC INFANTIL ROQUETES

Qui hi pot participar?

Qualsevol persona o grup de persones, sempre que es treballi en un mateix mural.

En cas dels grups, caldrà especificar-ne els membres i enviar la informació de tots els participants.

Què oferim?

 • Intervenir a l’espai assenyalat (50 x 2metres, 100m2 aprox.)
 • Pintura necessària per a la realització de la intervenció (tant spray com plàstica, a consensuar amb la organització).
 • Cessió del material necessari per a realitzar la intervenció (rodets, escales,...)
 • Figurar com a artista participant de la OWC2015 a tots els efectes (aparició al poster i web del festival, així com al vídeo resum i cobertura fotogràfica de la intervenció).

Criteris de selecció:

 • trajectòria artística: es valorarà tant la qualitat artística com la capacitat per a la producció de la intervenció en el temps i condicions exposades.
 • relació positiva de la trajectòria artística amb els valors i activitats de les entitats col·laboradores d’aquesta convocatòria.

Jurat:

 • representant del territori (Kasal de Joves, Ateneu de Nou Barris, AAVV)
 • membre de l’organització del festival
 • representant del Districte de Nou Barris.
 • representant de Montana Colors.
 • artista urbà reconegut de Barcelona.

Calendari de la convocatòria:

 • 16/09/2015: data de llançament de la convocatòria
 • 04/10/2015: data límit d’entrega de la documentació.
 • 07/10/2015: data de publicació de l’artista/es seleccionats

Qualsevol eventualitat no prevista en aquestes bases serà resolta segons el criteri de la organització.

ConvocatoriesConnectHortInfantil